Foto's

Neuscorrectie

Doel :
Rhinoplastie is een van de meest uitgevoerde plastische ingrepen. Een rhinoplastie kan een neus groter of kleiner maken, kan de vorm van de tip of neusbrug veranderen, kan de neus verfijnen of kan de hoek van de neus veranderen.
Een rhinoplastie is een ingreep dat toelaat om de grootte van een lange, gebogen of dikke neus te verminderen, door een verkleining van het kraakbeen en het bot, of om een platte neus welke projectie mist, te reconstrueren door het toevoegen van kraakbeen.
Deze interventies hebben tot doel het misvormd profiel van de neus te remodelleren en zo een harmonisatie van het gelaat te bekomen, zonder de ademhalingsfunctie van de neus te hinderen.

Indicaties :
Rhinoplastie kan uitgevoerd worden om een neus esthetischer te maken of om aangeboren defecten te reconstrueren.Sommige mensen accepteren zeer goed hun neus, hoewel ze lang, plat of schuin is, anderen daarentegen dulden niet de minste afwijking.De neus geeft aan het gelaat zijn volledige uitstraling en karakteriseert elke persoon.
Operaties aan de neus worden pas uitgevoerd na het volledig uitgroeien van het aangezicht, 21 jaar bij vrouwen, wat later bij de mannen.

Voor de ingreep :
Een preoperatief onderzoek is noodzakelijk om eventuele contra-indicaties uit te sluiten.
Foto’s van de neus worden op voorhand genomen om de correcties op aan te duiden, en om als referentie te dienen tijdens de ingreep.Tijdens de eerste consultatie worden de motivatie en wensen van de patient geevalueerd.
De eisen voor verbetering moeten redelijk zijn :er moet rekening gehouden worden met de dikte van de huid, de weerstand en de vorm van de kraakbenen en de dikte van het bot.
In sommige gevallen zal de plastisch chirurg enkel kleine verbeteringen aanbrengen, zonder de neus te veel te veranderen.
De aanpassingen gebeuren in functie van de rest van het gelaat, als er bijvoorbeeld een probleem is met de kin dan zal de plastisch chirurg U dit ook aantonen.
Want het doel van de ingreep is om een harmonieuze neus te bekomen, die natuurlijk overkomt en past bij het gelaat.Het is een zeer subtiele chirurgie.

De ingreep :
Ze kan doorgaan onder algemene verdoving, of als er een zeer beperkte correctie wordt uitgevoerd, onder locale verdoving.
De incisies bevinden zich aan de binnenzijde van de neus, en zijn dus onzichtbaar.
Soms is het noodzakelijk een kleine incisie te maken onderaan de neus.De huid wordt losgemaakt van het steunend kraakbeen en bot, welke tot de gewenste vorm worden gesculpteerd.
Bij een lange neus of een neus met bult wordt niet alleen het kraakbenig gedeelte, maar ook het bot bijgewerkt.
Bij een brede neus wordt het bot naar binnen verplaatst.
Bij een zadelneus, wordt kraakbeen van achter het oor, of de rib ter ondersteuning onder de huid geplaatst.
Bij een brede tip wordt het kraakbeen uitgedund en op een harmonieuze wijze terug samen gehecht.
Een vaselinewiek wordt in elk neusgat geplaatst om het slijmvlies te ondersteunen.
Indien ook het bot werd gecorrigeerd wordt een gips op de neus geplaatst.
De ingreep duurt gemiddeld 1.30-3uur.

Na de ingreep :
De patient mag de avond zelf of de dag na de ingreep het ziekenhuis verlaten.Bij het ontwaken is er een onaangenaam gevoel van verstopte neus, door de vaselinewieken.
Zij worden daags na de ingreep verwijderd.
Plan de eerste dag na de ingreep niets, blijf zo veel mogelijk in bed om te rusten, met het hoofdeinde omhoog.
De hechtingen aan de binnenzijde zijn verteerbaar. De hechtingen aan de buitenzijde worden na een viertal dagen verwijderd.
Meestal is er weinig pijn. Daarentegen is het gezicht vaak gezwollen, en kunnen de oogleden blauw verkleurd zijn. De zwelling verdwijnt progressief na een aantal dagen.Korstjes in de neusgaten kunnen de ademhaling hinderen. Het is aan te raden regelmatig de binnenzijde van de neus te reinigen met fysiologisch water.
Vermijd snuiten.Lichte neusbloeding is normaal de eerste dagen na de ingreep.
Het gips wordt verwijderd na een week. De neus blijft wel gevoelig voor een aantal weken.
De eerste drie maanden na de ingreep zijn het delicaatst ; gewelddadige sporten en zon zijn te vermijden.
De punt van de neus blijft gevoelig en stijf gedurende twee tot drie maand.Gedurende 6-12 maand ontzwelt de neus nog verder en wordt ze progressief fijner.
De patient kan het werk hervatten na het verwijderen van het gips.
De resterende blauwe plekken kunnen met maquilage gecamoufleerd worden.
Complicaties na een rhinoplastie zijn zelden. Niettegenstaande is een complicatie altijd mogelijk : infectie, neusbloedingen of reacties op de verdoving.Soms is een kleine secundaire correctie noodzakelijk ; ze worden na een zestal maand uitgevoerd, meestal onder locale verdoving.

Tips :
Gebruik 2 weken voor en 2 weken na de operatie geen pijnstillers met aspirine. Indien je toch pijnstillers nodig hebt, gebruik er met paracetamol (Dafalgan, Perdolan Mono, Effaralgan)
Breng gemakkelijke kledij mee, welke vooraan opengaat en welke je niet over het hoofd moet trekken.
De dag van de operatie geen maquillage gebruiken en minimum 8 uur niets eten of drinken voor de operatie.
Vermijd het dragen van een bril gedurende een maand, tenzij de bril uiterst licht is.