Liposculptuur

Doel :
Het doel van liposculptuur is het verwijderen van vet en vetcellen met een minimum aan littekens en met een blijvend resultaat.Liposculptuur corrigeert silhouet problemen, te wijten aan gelocaliseerde vetophopingen.
Het resultaat is quasi definitief als men een stabiel gewicht behoudt en regelmatig sport.
Liposculptuur is geen vervanging voor dieet of sport, maar kan regio’s die niet reageren op vermageren aanpakken.

Indicaties :
Liposculptuur is een van de meest uitgevoerde operaties. Ze heeft de laatste jaren een grote evolutie gekend, zowel op het vlak van de indicaties als op het vlak van de gesofisticeerde apparatuur.
In het begin was liposculptuur enkel aangewezen bij het verwijderen van de rijbroek.
Nu zijn, dankzij de technologische evolutie, de canules fijner en fijner, en kunnen vrijwel alle regio’s van het lichaam verbeterd worden met goede resultaten.Het is een atraumatische techniek en is ideaal voor patiënten met gelocaliseerde vetophopingen zonder verzwakking van de huid of onderliggende spieren.
Bij de vrouw stapelt het vet zich preferentieel op rond en onder de navel, het bekken, de binnenzijde van de knieën en de dijen, de rug, de armen en de kin.
Bij de man localiseert het vet zich meer op de buik, taille en borsten.
De meest geopereerde zones zijn de buik, de taille, de rijbroek, de binnenzijde van de dijen en knieën, maar ook de dubbele kin, de armen, de kuiten en de enkels.
De operatie kan gecombineerd worden met andere operaties.

Voor de ingreep :
Het is niet aan te raden om een liposculptuur te ondergaan kort volgend op een periode van sterke vermagering. Het is beter om te wachten tot een stabiel streefgewicht.
In geval van overgewicht is een goed uitgebalanceerd dieet door een diëtiste, te verkiezen boven een al te streng en brutaal dieet.
Na een bevalling is het beter vijf of zes maand te wachten.
Soms is het mogelijk bij patiënten die moe zijn van opeenvolgende diëten, een liposculptuur uit te voeren, om verdere vermagering te stimuleren.

Ingreep :
Via kleine incisies van enkele millimeters wordt een fijne canule in het vet geplaatst, nadat het vetweefsel is geïnfiltreerd met een verdovende oplossing.
De canule wordt aangeschakeld aan een vacuumpomp.Het vet wordt met heen en weer gaande bewegingen verwijderd, door regelmatige tunnels onder de huid te maken.
De tunnels worden gekruist, zodanig dat een goede retractie van de bovenliggende huid mogelijk is.Op die manier wordt het silhouet gesculpteerd en worden harmonieuze vormen hertekend.
Het type van verdoving hangt af van het aantal zones die geopereerd moeten worden, en van de hoeveelheid vet.De duur van de operatie is zeer variabel van een half uur, tot een drietal uur.

Na de ingreep :
Afhankelijk van de grootte van de wegname, is een daghospitalisatie of een korte opname van 24 uur noodzakelijk.Een steunend panty wordt onmiddellijk postoperatief aangelegd.
De eerste vier weken moet de panty dag en nacht gedragen worden ; ze kan verwijderd worden voor een douche of toilet.
De volgende twee weken moet ze enkel overdag gedragen worden.Alhoewel de nieuwe technieken het comfort van de patient na de ingreep drastisch hebben verbeterd, voelen de patienten zich meestal niet erg comfortabel, wat stijf en stram de eerste dagen.
Na de ingreep zijn de geopereerde zones gevoelig, maar de pijn reageert goed op de voorgeschreven pijnstillers en ontstekingswerende middelen.
Blauwe verkleuring is aanwezig in min of meerdere mate gedurende een tweetal weken.
De eerste vier tot zes weken is er nog een oedeem (zwelling) aanwezig en kan het uiteindelijk resultaat moeilijk geinterpreteerd worden.`

Het resultaat is goed zichtbaar na twee tot drie maand. Het verbetert nog tot de vijfde maand postoperatief.
Als een kleine correctie noodzakelijk is, wordt deze rond de zesde maand gepland.
Lymfedrainage kan interessant zijn voor verminderen van de zwelling; ze wordt voorgeschreven a rato van een tot twee sessies per week, en dit gedurende een tot twee maand.Er kan een kleine asymmetrie aanwezig zijn te wijten aan het verdwijnend oedeem ; een zijde kan sneller evolueren dan de andere.
Complicaties zoals vetembolen of infectie zijn zeer zelden.Door verschil in kwaliteit van huid kunnen lichte onregelmatigheden van de huid zichtbaar blijven. Door het irriteren van de huidzenuwen tijdens de ingreep, kan de geopereerde zone gedurende enkele maanden minder gevoelig zijn.

Tips :
Gebruik 2 weken voor en 2 weken na de operatie geen pijnstillers met aspirine. Indien je toch pijnstillers nodig hebt, gebruik er met paracetamol (Dafalgan, Perdolan Mono, Effaralgan)
Voorzie comfortabele kledij na de ingreep.
Douchen mag onmiddellijk na de ingreep, wacht met een bad tot drie weken.
Sporten mag van zodra geen pijn meer ondervonden wordt. Over het algemeen kan die hervat worden na een tiental dagen.
Wandelen daarentegen is aangeraden van zodra je thuis bent, en dit om zwelling en klontervorming te vermijden.
Zon is toegelaten een zestal weken na de ingreep, met een zonnecreme met hoge protectiefactor.
Probeer het gewicht stabiel te houden, om het resultaat te behouden.