Facelift / MACS lift

Doel :
Een facelift heeft tot doel op een natuurlijke wijze de huid en het vetweefsel, welke door de leeftijd gezakt zijn, terug op hun plaats te brengen. Het is dus een ingreep tegen het verouderingsproces zonder de gelaatsexpressie te veranderen. Men blijft zichzelf, met een frisser gezicht.Het kan het verouderingsproces niet tegenhouden. Het kan enkel de klok enkele jaren terugdraaien.

Indicaties :
De ingreep is geindiceerd wanneer het gezicht en de hals verouderingsverschijnselen beginnen te vertonen, wanneer er zich een teveel aan huid begint te vormen ter hoogte van de wangen en er diepe groeven aanwezig zijn.
De facelift wordt meestal uitgevoerd vanaf veertig jaar. In werkelijkheid is er geen leeftijdslimiet, aangezien het verouderingsproces zeer persoonsafhankelijk is, afhankelijk van de kwaliteit van de huid, de beenderige structuur, de expositie aan de zon, het roken en voornamelijk de familiale aanleg.
Tegenwoordig wordt de lifting het meest aangevraagd door vrouwen (80%), maar meer en meer mannen wensen ook tot de ingreep over te gaan.

Voor de ingreep :
De eerste consultatie moet de patiente een antwoord geven op alle vragen en zorgen over de operatie.
Foto’s worden voor de operatie uitgevoerd om zo tijdens de ingreep goed alle details van het gezicht te kunnen evalueren. Het is nuttig om foto’s mee te nemen van tien of twintig jaar terug, zodanig dat een precieze evolutie van het gelaat kan geanalyseerd worden, en daarop de ingreep beter kan afgestemd worden op de noden.
Voor de ingreep moeten enkele voorzorgsmaatregelen goed gevolgd worden :
Ten minste een maand voor de ingreep moet het roken verminderd worden, om de wondgenezing niet in het gedrang te brengen.
Haarkleuringen moeten op voorhand uitgevoerd worden, zoniet moet zeker een maand na de operatie gewacht worden.
De huid moet dagelijks goed gereinigd worden een week voor de ingreep.
De avond voor de ingreep moeten de haren met een anti-septische zeep gewassen worden.
Preoperatieve onderzoeken worden steeds uitgevoerd om eventuele contra-indicaties uit te sluiten.

De ingreep :
De ingreep wordt onder plaatselijke of volledige verdoving uitgevoerd.Dezelfde techniek wordt gebruikt zowel bij de man als bij de vrouw.Het litteken is verborgen in de contouren van het oor, en indien nodig verderlopend tot in het haar opzij en achter het oor.
Als ook de hals uitgezakt is, wordt ook een kleine incisie uitgevoerd in de plooi onder de kin.
De huid en het vetweefsel wordt losgemaakt tot ongeveer 5cm voor het oor, en terug op de normale plaats gepositioneerd. Het teveel aan huid wordt verwijderd.In sommige gevallen wordt het teveel aan vet onder de kin weggezogen.
De onderliggende spieren worden opnieuw verstevigd.
Een drain wordt in de wonde achtergelaten, en blijft 24 uur ter plaatse, samen met een licht verband.
De hechtingen worden met fijne niet verteerbare draadjes uitgevoerd.
De ingreep duurt ongeveer 2 uur.

Na de ingreep :
Het verband kan daags nadien verwijderd worden. De haren worden de dag na de operatie gewassen met een milde babyshampoo, en de patiente kan het ziekenhuis verlaten.
Zwelling, bloeduitstorting, die min of meer belangrijk zijn, zijn een normaal postoperatief verschijnsel. Vaak is er ook een vervelend gevoel ter hoogte van de hals.
De eerste dagen zijn de geopereerde zones vrij pijnlijk, en gevoelig bij aanraken. Dit verbetert snel door het toedienen van pijnstillers.
Een licht kalmerend middel, en ontstekingswerende middelen zullen voorgeschreven worden.
Tijdens de eerste week is het belangrijk om geen al te harde kauwbewegingen uit te voeren (zachte voeding: puree, soep, gehakt vlees, yoghurt,…).
De mannelijke patienten mogen zich pas na een drietal dagen scheren.
De hechtingen worden na zeven dagen verwijderd.
Lichte oorbellen mogen vanaf dan gedragen worden.
Een zijde van het gelaat kan sneller genezen dan de andere.Lange haren zullen de littekens goed verbergen, bij kort haar kan een camouflerende zalf voorgeschreven worden.
De eerste week na de ingreep, is het beter om sociale activiteiten tot een minimum te herleiden.Pas na een drietal weken zijn de meeste zwellingen verdwenen, en zal men zich een stuk beter beginnen voelen.
Het esthetisch resultaat is vrij snel merkbaar, maar in het begin is het mogelijk dat er nog een spanningsgevoel aanwezig is ter hoogte van de huid.
De gevoeligheid van de huid wordt pas normaal na een aantal maand.
Soms ontstaat er na de ingreep een hematoom, door het verhogen van de bloeddruk, bvb door het hoesten. Het is mogelijk dat deze operatief moet geëvacueerd worden, maar het zal geen verandering brengen in het uiteindelijk esthetisch resultaat.
Zeer zeldzaam is er een asymmetrie in de aangezichts-beweging. Ze is bijna altijd van voorbijgaande aard, en verbetert in de volgende weken.
Afhankelijk van de kwaliteit van de huid en de verdere levenshygiene blijft het resultaat acht tot twaalf jaar.
De littekens worden progressief minder zichtbaar, om bijna onzichtbaar te worden na zes maand tot een jaar.
In geval van rimpels ter hoogte van het voorhoofd of naar beneden gezakte wenkbrauwen, kan in dezelfde tijd een botox of een browlift uitgevoerd worden.

Tips :
Bereid de huid voor met hydraterende zalven.Onderhoud de huid nadien met een zalf op basis van vit C en vit A.
Slaap met het hoofdeinde naar boven, om zwelling te vermijden.V
ermijd zonexpositie gedurende twee tot drie maand.Over het algemeen is het aan te raden om de huid te beschermen met een zonnecreme met hoge factor.
Enkele lymfedrainage-sessies zullen de recuperatie versnellen.
Laat uw haar niet knippen net voor de ingreep ; lange haren camoufleren de littekens.
Draag na de ingreep wijde, loszittende kledij met knopen vooraan.
Zorg voor iemand die U naar huis kan voeren, en die de eerste dagen thuis kan helpen.Z
ware arbeid en hefwerk moet gedurende een tweetal weken vermeden worden.
Vermijd alcohol, stoombaden en sauna voor verschillende maanden.