Foto's

Borstverkleining

Doel :
Het doel is de borst opnieuw een mooie stabiele vorm geven, met een volume dat in harmonie is met de gestalte van de patiënte.De ingreep kan ook de spier- en rugpijn, die te wijten zijn aan een slechte houding, door het gewicht, verminderen.

Indicaties :
Zowel jonge meisjes als vrouwen, die last hebben van te zware borsten komen in aanmerking.
Vrouwen met zeer grote, hangende borsten kunnen tal van medische problemen vertonen door het te grote gewicht : van rug en nekpijn en huidirritatie, tot skeletmisvormingen en ademhalingslast. De bandjes van de bh kunnen groeven achterlaten op de schouders.
De procedure verwijdert vet, klierweefsel en huid van de borst, en maakt ze kleiner, lichter en vaster. Ook de grootte van het tepelhof kan verkleind worden.
De graad van hypertrofie bepaalt de incisies die noodzakelijk zijn.
Bij de jonge patiente, welke een juveniele hypertrofie vertoont, worden de littekens zo klein mogelijk gehouden.De ingreep wordt uitgevoerd vanaf 16 jaar om complexen bij opgroeiende vrouwen te vermijden.

Voor de ingreep :
Een psychologische voorbereiding is noodzakelijk. Tijdens de preoperatieve consultatie worden de motivatie en de verwachtingen van de patiënte geëvalueerd.
De ingreep, de techniek en de te verwachten resultaten worden uitgelegd.
Borstvoeding na de ingreep is vaak mogelijk, maar het resultaat is wisselend.Afhankelijk van de grootte en de graad van ptose, zal het litteken wel of niet onder de borst doorlopen.
Vaak wordt de ingreep, na aanvraag bij de adviserend geneesheer, gedeeltelijk terugbetaald.
Voor de ingreep worden nog preoperatieve onderzoeken gepland : een bloedafname, en soms een ECG en een mammografie.

De ingreep :
Na het maken van preoperatieve foto’s, wordt een precieze tekening op de borsten aangebracht, als leidraad voor de operatie.Ze houdt rekening met de eventuele asymmetrie van positie of volume van de borst.
De operatie gaat door onder algemene verdoving. In eerste instantie wordt het teveel aan huid, vet en klierweefsel verwijderd.
Het reseceerde klierweefsel wordt opgestuurd voor microscopisch onderzoek.
In tweede instantie wordt het klierweefsel weer minutieus geremodeleerd. De huid wordt over de geremodeleerde borst gedrapeerd.
Het litteken bevindt zich rond het tepelhof, verticaal naar beneden, en indien nodig onder de borst.Drainagebuisjes worden in de borst geplaatst.
Op het einde van de ingreep wordt een steunverband aangelegd.

Na de ingreep :
De opname duurt normalerwijze 24-72 uur.
Het steunverband blijft een drietal dagen ter plaatse.Vaak zijn de borsten in het begin gezwollen, gespannen en min of meer blauw verkleurd. In principe is er weinig pijn na de ingreep.Van zodra de drains weinig vocht draineren, worden ze verwijderd.
Daarna wordt aangeraden een sportbh te dragen dag en nacht gedurende een maand.
De hechtingen zijn verteerbaar en moeten niet verwijderd worden.De vorm van de borst wordt pas echt harmonieus na een twee- tot drietal maanden. Het resultaat stabiliseert zich na een zestal maand.
De eerste menstruatie na de ingreep kan pijnlijk zijn. Het is ook mogelijk om gedurende een aantal maand nog stekende pijn te hebben in de borsten.
Een van de twee borsten kan sneller evolueren, en genezen dan de andere. Lichte asymmetrie is bij borsten normaal.
De littekens kunnen na een twee- tot drie maand roder worden en verdikken, dit evolueert spontaan na een zestal maand. Als de littekens hypertrofisch worden kan het noodzakelijk zijn druktherapie toe te passen, of een injectie uit te voeren met cortisone.
Zoals bij elke chirurgische ingreep is er een kans op complicaties : bloedingen, infectie of reactie op de verdoving zijn mogelijk.
Sommige patiënten ontwikkelen wondjes rond de tepel, welke vrij traag, maar spontaan genezen.
De kans op wondproblemen is sterk vergroot bij roken.
Zeer zelden komt de doorbloeding van de tepel in het gedrang, met gedeeltelijk verkleuren, of afsterven van de tepel tot gevolg.
Indien een kleine correctie noodzakelijk is, kan dit meestal onder locale verdoving gebeuren. Er wordt zeker een zestal maand gewacht.
Het gevoel in de tepel is na de ingreep vaak verminderd, dit verbetert over een periode van een zestal weken, zelden zijn de tepels ongevoelig, soms juist meer gevoelig.

Tips :
Gebruik 2 weken voor en 2 weken na de operatie geen pijnstillers met aspirine. Indien je toch pijnstillers nodig hebt, gebruik er met paracetamol (Dafalgan, Perdolan Mono, Effaralgan)
Vermijd zon op het litteken gedurende drie maanden.
Gewone activiteiten kunnen na een tweetal weken herstart worden.
Sportactiviteiten met hoogstand van de armen worden best twee maand gestaakt. Ook zwaar hef en trekwerk worden best vermeden.Loop weer recht om uw rug te sparen.
Zwangerschap wordt best gepland na een jaar postoperatief.