Foto's

Borstvergroting

Doel :
Door het plaatsen van prothesen wordt een harmonieuze vergroting van de borsten bekomen. De ingreep zorgt voor een stabiele esthetische vorm aan de borst. De prothesen blijven ter plaatse zolang ze goed worden verdragen, zijnde twintig, dertig jaar of langer.

Indicaties :
De ingreep is bedoeld voor vrouwen die vinden dat hun borsten een te klein volume hebben : niet of weinig ontwikkelde borsten, vermindering van borstvolume na zwangerschap, borstvoeding of vermagering, of tenslotte asymmetrische borsten.De ingreep kan plaatsvinden voor de zwangerschap of tenminste 3 maand na een bevalling.

Voor de ingreep :
De preoperatieve consultatie is fundamenteel om de reële motivatie en wens van de patiënte te kennen.U beslist samen met de chirurg, soms samen met de partner, de grootte en het volume van de gewenste borsten.In samenspraak met mij wordt met u besproken wat chirurgisch mogelijk is, alsook wat de resultaten zijn op lange termijn.Om u een idee te geven van het toekomstig volume, worden verschillende volumes van prothesen onder de bh geplaatst.
Tegenwoordig kunnen we op de eerste consultatie u al een beeld geven door middel van een 3D scan, hoe je er virtueel zal uitzien met een aantal volumes.
De verschillende mogelijke plaatsen van het litteken worden getoond en naargelang het geval de beste uitgekozen.Maten van de breedte en de hoogte van de borst worden genomen.Er is geen contra-indicatie voor een zwangerschap of borstvoeding.De recente wetenschappelijke studies tonen dat silicone prothesen geen invloed hebben op de gezondheid.
Prothesen gevuld met fysiologisch water zijn zonder gevaar op lange termijn.

Silicone of Water ?
Silicone en watergevulde prothesen worden reeds tientallen jaren met succes gebruikt. Ze hebben allebei hun deugdelijkheid op lange termijn bewezen.Toch hebben ze elk hun eigen voor- en nadelen. De keuze tussen de twee hangt af van uw persoonlijke voorkeur en wensen (meer natuurlijk, steviger, ...) , en van de klinische situatie van uw borst (grootte, dikte van de vetlaag, graad van doorzakking,...).Op de consultatie kan in alle rust de voor u beste prothese gekozen worden.

Ingreep :
Juist voor de ingreep worden foto’s genomen, en worden met een stift de plaats van het litteken, de nieuwe inframammaire plooi en de randen van de prothese uitgetekend.De ingreep wordt onder algemene anesthesie uitgevoerd.Er wordt een incisie van een viertal centimeter in de plooi onder de borst gemaakt. De incisie kan ook gemaakt worden in de oksel, of rond het tepelhof. Via deze incisie wordt plaats gemaakt achter de grote borstspier voor de prothese. Indien een siliconeprothese gebruikt wordt en er voldoende klierweefsel aanwezig is, kan de prothese ook onmiddellijk onder de klier geplaatst worden.De patiënte wordt tijdens de operatie in een half-zittende positie geplaatst om de juiste positionering van de prothesen te controleren.De wonde wordt met een verteerbaar draadje gehecht. Na de ingreep wordt een steunend verband aangelegd.De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de ingreep :
De hospitalisatie varieert normalerwijze tussen de twaalf en 24 uur.De eerste drie dagen zijn de borsten vrij pijnlijk en gespannen. Pijnstillende middelen en een spierrelaxerend middel zullen voorgeschreven worden.Indien het litteken zich rond het tepelhof bevindt dan zijn enkele plooitjes rond het litteken normaal. Ze verdwijnen na enkele weken.
Na een drietal dagen wordt het steunverband verwijderd en vervangen door een steunbh.
Die steunbh moet dag en nacht gedragen worden gedurende een maand.
vPas na een drietal maanden is het gevoel in de borst weer normaal. Voor een eventuele zwangerschap wordt best een zestal maand gewacht.De borsten worden progessief soepeler.Het litteken is na een zestal maand vrijwel onzichtbaar.

Zoals bij elke operatie zijn enkele complicaties mogelijk:

Bloeduitstorting
veroorzaakt zwelling van de borst en pijn. Indien de bloeduitstorting te groot is, kan een tweede operatie noodzakelijk zijn om het bloed te draineren.
Infectie rond een prothese is zeer zeldzaam. Meestal treedt het op een week tot tien dagen na de operatie. In sommige gevallen moet de prothese verwijderd worden en herplaatst worden eens de infectie volledig onder controle.
Risico’s verbonden aan de prothesen zijn zelden , maar bestaan:
Kapselvorming : Elk vreemd lichaam wordt door het lichaam omringd door littekenweefsel. In ongeveer 3% wordt dit littekenweefsel dikker en trekt ze samen en comprimeert op die manier de prothese. De borst wordt progressief harder en kan pijnlijk worden. Het risico voor kapselvorming is zeer sterk gedaald nu getextureerde prothesen gebruikt worden.
Lekkage : Ondanks de zeer strikte normen volgens welke de prothesen worden gemaakt, kan er een lek ontstaan in de prothese. Bij water gevulde prothesen vermindert de borst van volume. De prothese kan vervangen worden ; dit gebeurt vaak onder locale verdoving. Siliconeprothesen verminderen niet in volume bij lekkage ; daarom is een regelmatige controle door de plastisch chirurg aangewezen. De nieuwe types siliconegevulde prothese bevatten een cohesieve gel. Dit wil zeggen dat ze niet meer kunnen uitlopen.
Plooien : Afhankelijk van de plaats en de dikte van het aanwezige borstweefsel kunnen kleine plooitjes zichtbaar zijn op de huid.
Gevoel :Het gevoel van de borst kan in het begin veranderd zijn, maar dit verbetert progressief. Een brandend gevoel in de tepels gedurende een tweetal weken is normaal.

Het werk kan meestal een paar dagen na de ingreep hervat worden.

Tips :
Gebruik 2 weken voor en 2 weken na de operatie geen pijnstillers met aspirine. Indien je toch pijnstillers nodig hebt, gebruik er met paracetamol (Dafalgan, Perdolan Mono, Effaralgan)
Het is heel belangrijk de tijd te nemen om het volume van de borst te kiezen.
Masseer de huid en hydrateer de huid vanaf de tweede week om versoepeling van de borst te bekomen.
Vermijd zon op het litteken gedurende drie maanden. Het litteken rond het tepelhof mag wel vrij snel aan de zon blootgesteld worden.
Controle van de borst met prothesen is zeker mogelijk ; verwittig de radioloog van de prothesen. Meestal zijn een tweetal extra foto’s nodig om het volledig borstklierweefsel te zien.
Het is aan te raden om een bh te dragen met of zonder beugel. In zeldzame gevallen wordt op vraag van de plastisch chirurg geen bh gedragen.
Sport mag hernomen worden vanaf de vierde postoperatieve week.